Jak a co děláme

Vznik “Školy šperku” je výsledek potěšeni sdílet zkušenosti a dovednosti profese, která je a byla vždy radostnou seberalizací. Šperkařstní je stabilním kotvištěm v bouřlivém vesmiru. Pří vytváření šperků, objevuji nejrůznějši inspirace, nové pohledy a perspektivy, nebo naopak nacházím genialitu pozapomenutých řešení. V zápalu tvoření často blahodárně zapomínám na tíhu věcí které nemohu změnit.

šperkařství